Begtrup Vig Sangen


Melodi: "Herr Peder kasted' Runer over Spange"

Glarmester Jens Rasmus Jensens (1882-1971) hyldest til Begtrup Vig.
Gengivet med venlig tilladelse af hans barnebarn,
© Vibeke "Vibsen" Bjelke.

 

1. Der er et Sted, kun et i hele Norden,
et Sted, der er et Paradis paa Jorden,
der favner vi Naturen og styrker Sjæl og Sind
med Solens Guld og Maanens Sølv og Havets friske Vind.
Fuglesang blidt i Graners Grene,
Bølgeskvulp imod Strandens Stene,
Begtrup Vig.
2. Her er vort Sommerhjem, her er vort Eden
her har vi Fred som fuglene i Reden,
og Skønhed Øjet møder i Øster og i Vest
og stemmer Sind og Tanke til Glæde og til Fest.
Bakkedrag, Skrænt og grønne Skove
spejler sig i den blanke Vove,
Begtrup Vig.
3. Vi dukker os i dine salte Vande
og soler os på dine hvide Strande.
Hos dig er Sindet stænget for Sorger, store smaa
og hvad der ellers tynger os i Hverdagslivets Graa.
Skønne Plet, vi i Hjertet binder
os en krans af de lyse Minder,
Begtrup Vig.
4. Fra "Hokus Pokus" og fra "Diamanten"
er bundet baand med "Pløkken" og "Tangenten",
med Venner og Veninder i sommerlyst Humør,
for Livet her paa skønne Mols gi'r saltvandsfrisk Kulør.
Løft dit glas, før vi slutter Visen,
Begtrup Vig, du skal bære Prisen,
HIP HURRA!

  "Hokus Pokus" : Jens Simonsens sommerhus (senere Dr. Erling Krogs).
"Diamanten": Glarmester Jens Rasmus Jensens sommerhus.
"Pløkken": Læderhandler Knud Jørgensens sommerhus (senere hospitalsdirektør Quists)
"Tangenten": Klaverstemmer/Pianoforhandler Anton Bjelkes sommerhus.


"Diamanten"
Vibsen, forfatteren Jens Jensen og hans hustru Hedvig ("Mossemøsse"),
Else "Bitten" Jensen (gift med sønnen Henning - Vibsens morbror). Foto ca. 1960.

"Tangenten"
Vibsens forældre Esther og Anton Bjelkes hus
"Tangenten" ca. 1950.